Izložba osme međunarodne kolonije Mosaic city 2019 Poreč

19.09. 2019 “Mala Galerija” Pučkog Otvorenog Učilišta biti će otvorenje izložbe osme međunarodne kolonije izrade mozaika Mosaic city -Poreč na kojoj su sudjelovali Mirella Brugnerotto, Sarah Seidmann, Zdravko Milić,Radovan Kunić,Mensud Kećo ,Nikola Matašin Đanino Božić i naši članovi ujedno i pomoć u organizaciji kolonije Slavica Jarić i Enis Žužić s početkom u 20h
Vidimo se