9th October 2015

Đanino Božić

FUU_9415

(Croatia,Pula, 1961) slikar, kipar

Diplomirao je likovnu umjetnost(skulpturu) na Pedagoskom fakultetu u Rijeci.
Samostalno izlaže od 1986., a od 1985.sudjeluje na skupnim izložbama i projektima suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu.
Bavi se i crtežom, knjigama umjetnika, instalacijama i ambijenitima.
Živi i djeluje kao samostalan umjetnik u Novigradu i Labincima.