12th October 2015

Darina Yaneva

darina

Članica je bugarskog sindikata profesionalnih likovnih umjetnika, diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sofiji 1989. Ona ima više od 25 samostalnih izložbi u Bugarskoj i inozemstvu. 2010. godine Vijeće Europskog znanst- venog i kulturnog društva nagradilo ju je nagradom “Zlatni knjiga” za njezin doprinos rastu i zastupanje bugarske kulture.2002. godine kao jedan od 10 najboljih suvremenih umjetnika koji rade u tehnici pastela, predstavljena je u Pastel Artist International magazinu.Osnivačica je i predsjednica Children Creative Academy – DAYA. Više od 15 godina u Bugarskoj i inozemstvu radi s djecom i organizira umjetničke projekate i manifestacije za mlade.