12th October 2015

Silvia Selva

itl_01

Silvia Selva, rođena 7. prosinca 1978. godine u Latisani (Italija). 1997. godine završila je srednju ekonomsku školu. Nakon školovanja, ljubav prema umjetnosti usmjerila ju je prema Školi za mozaike u Splimbergu (Friuli). Diplomirala je 2002. godine te nastavila specijalizaciju u laboratorijima u Spilimbergu. U 2007. godini definitivno se vraća u Bibione.
Njezina strast za ovu granu umjetnosti omogućuje joj da se udalji od tradicionalnog mozaika i eksperimentira s kombiniranjem različitih materijala.