12th October 2015

Bisenija Tereščenko

bisenija

Bisenija Tereščenko, rođena 1974. u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, u klasi profesora Slavoljuba Čvorovića  smjer slikarstvo(2000.g).Nakon toga Magistrira  zidno slikarstvo,ciklus mozaika na temu „Monumentalno u bajkama i mozaiku“

Izlagala je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama diljem Srbije. Mnogi njeni mozaici nalaze se u sakralnim objektima i javnim ustanovama isto tako neki od njenih radova nalaze se u Toscani, Trstu i Beogradu u privatnim vilama.

Info:  www.  mozaik-art.com