13th May 2019

Nikola Matašin

 

 

Nikola Matašin (Sarajevo, BiH 1986) Diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2016. godine. Od 2010. do 2014. godine sudjeluje na više izložbi stu denata Akademije, uključujući i grafiku, zidno slikarstvo te informatiku: digitalna obrada fotografije, flash animacije i web design. Izlaže japansku kaligrafiju u Sarajevu od 2014. do 2019., gdje 2017. pobjeđuje na grupnoj izložbi studenata kursa japanskog jezika.