18th October 2015

Projekti

dj1 2012.gianino fontanaMarina -Dželalija-Jakominić

maketa

MC prezentacija

UDRUGA-LOGO

INTERNACIONALNA MANIFESTACIJA IZ OBLASTI KUTURNOG TURIZMA, UMJETNIČKOG -STRUČNOG I ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA IZ OBLASTI  UMJETNOSTI IZRADE MOZAIKA

 

 

 

Projekt i program su od posebnog interesa i značaja za razvitak, jačanje indetiteta i posebnosti nacionalne kulturne industrije. Predstavlja u jednom kulturno-turistički proizvod“par excellence“, kulturni dogadjaj izuzetene vrijednosti i pozitivan primer održivog razvoja korištenja lokalne kulturne baštine u svrhu promidžbe svih visokih vrijednosti Republike Hrvatske.

 

 

Cilj Društva je kroz ovu manifestaciju diferencira jedinstveni turistički proizvod i pokušaj da osigura visoku vrijednost ugođaja i prezentaciju umjetničkog stvaranja posjetiteljima ove manifestacije.

Sama manifestacija ima međunarodni karakter, okuplja danas najbolje svjetske stručnjake i umjetnike iz oblasti mozaičke umjetnosti. Kako su i većina posjetitelja manifestacije inozemni turisti, s tim i želja da kreiramo kulturno-turistički događaj čija će atraktivnost, značaj, kvaliteta i vrijednost biti prepoznati i preporučeni na širem regionalnom odnosno međunarodnom tržištu.

..

„Društvo za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine-Poreč“

 

Društvo – predstavlja neprofitnu organizaciju civilnog sektora, utemeljenu na principima dobrovoljnog aktivizma. Članovi društva svoje vrijeme i rad koriste za ostvarivanje ciljeva društva.

Ciljevi za koje se zalažemo: edukacija, očuvanje i promicanje kulturne baštine i umjetnosti, aktivnosti koje su povezane s njima radi učinkovitijeg korištenja ovih resursa u razvoju kulturnog turizma i poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini grada Poreča, Istre, Republike Hrvatske a po načelima održivog razvoja.

Skrb – zalažemo se za očuvanje kulturnih dobra kao osnovnog preduvjeta prenošenja naslijeđenih vrijednosti i njihova gospodarskog korištenja, pronaženjem adekvatnih rešenja za njihovu skrb i očuvanje.

Promidžba – vršimo promidžbu kulturne baštine, kulture i umjetnosti.

Održivi razvoj – kreiramo preduvjete za ostvarivanje ravnoteže između: zahtjeva za unapređenjem kakvoće života (u ekonomskom smislu), za ostvarivanjem socijalne dobrobiti za sve (u socijalnom smislu) te zahtjeva za očuvanjem kulturne baštine kao zajedničkog dobra o kojima ovise sadašnje i buduće generacije.

 

OPIS PROJEKTA

 

NAZIV PROJEKTA:

 

MEĐUNARODNI SIMPOZIJ  UMJETNOSTI IZRADE MOZAIKA „GRAD MOZAIKA (MOSAIC CITY)“-POREČ

 

Organizacijom simpozija i manifestacije “Grad Mozaika”, putem međunarodnog umrežavanja i aktivizma, umjetnosti i kulture, svake godine u Poreču akreditirat ćemo dvadesetak novih umjetnika, koje ćemo ugostiti i omogućiti im da stvaraju, s ciljem izrade vrhunskih umjetničkih djela koja će trajno ostati krasiti ulice i trgove grada.

 

Mozaici velikih formata, mozaičke skulpture i minijature osvojit će nove nepopločane, neobojane, i zapuštene urbane dijelove, cjeline i kutke. Prekrit će i ublažiti urbanistički nesklad  starog i novog, obojit će i razveseliti trajno živote naših sugrađana i gostiju.

 

Država i kultura, gospodarstvo, turizam, poduzetništvo, građani, imaju zadatak da iskoriste značaj ove međunarodne manifestacije i pokušaju da preko nje ostvare svoje ciljeve i interese.

 

Grad Poreč, dobit će svoj brend – “Mosaic City”, postati sve veća i traženija destinacija u visokom turizmu budućnosti.

 

Ovim projektom želimo kreirati novi zajednički, partnerski i održivi okvir u kome će međusobno surađivati gospodarstvo- poduzetništvo- građani- nadležne institucije-umjetnost.

 

 

Za vrijeme održavanja manifestacije, umjetnost i gospodarstvo, poduzetništvo i građani, izaći će na ulice da iskažu optimizam, kreativnost i umijeće, da našim gostima u gradu prikažu svoje proizvode i usluge, predstave svoj rad.

 

Pored umjetnika, pekari, slastičari, ugostitelji  pravit će delicije u obliku mozaika, hoteli će postati umjetničke galerije, glumci i muzičari  vratit će nas u vrjeme kada je cvjetalo graditeljstvo i umjetnost. Cijeli grad odisat će renesansnim duhom obnove, kreativnosti, visokim estetizmom, osjećajem bezbrižnosti, dobrog i kvalitetnog življenja.

 

Turisti, djeca, učenici i studenti imat će priliku da izrađuju svoje mozaike i uče od najboljih svjetskih umjetnika. Tijekom turističke sezone, svake večeri  ugradit ćemo i “otkriti” jedno novo umjetničko djelo koje će nastaviti trajno krasiti, uljepšavati ulice i trgove grada. Grad Poreč će svake godine dobivati novo, lijepo, svečano i veselo ruho, za koju godinu postati velika otvorena umjetnička galerija, integrirana u urbanističku strukturu…

 

Svjesni sve bliže rastuće i neizbježne konkurentnosti na tržištu EU, cilj nam je iskoristiti veliki broj posjetitelja (oko 400.000 noćenja) i u toku trajanja simpozija i same manifestacije, koz prateće aktivnosti vršiti animaciju i promidžbu drugih kvalitetnih vrijednosti hrvatskog gospodarstva.Želja nam jednom mjestu objediniti visoke kulturne vrijednosti i visoke vrijednosti domaćih tvrtki, proizvoda, usluga koji to zaslužuju.

 

Direktnim marketingom u neposrednom kontaktu s posjetiteljima i drugim marketinškim alatima (koji najbolje odgovaraju vašoj tvrtki), na način koji odgovara karakteru manifestacije, želimo utjecati na afirmaciju i potražnju, povećanje udjela i dominaciju kvalitenih domaćih proizvoda i usluga u turističkoj ponudi na području Istre.

 

Na kraju svake manifestacije i turističke sezone, odaslat ćemo natrag u svijet nove ”potrošačke ambasadore”, nove “zastupnike” kulturnog turizma i ”glasače” za umjetnost, koji će pričati o malom gradu na obali mora, novoj umjetničkoj inspiraciji -“Mekki”.

“Gradu Mozaika” u kojem se može naći sve na jednom mjestu ”Najbolje iz Hrvatske”.

 

 

ORGANIZACIJA KULTURNO-TURISTIČKOG DOGAĐAJA

Organizacijski ciljevi

Unapređenje, afirmacija i promicanje kulturnog turizma, kulturno-umjetničke ponude Grada Poreča, organiziranjem internacionalnog simpozija, radionica sa propratnim manifestacijama i događanjima.

 

Ciljevi simpozija su:

 

  • kreiranje novog kompetitivnog destinacijskog brenda,
  • razvijanje novih ponuda kulturnog turizma na održivim osnovama,
  • umjetničko stvaranje,
  • izrada novih i trajna ugradnja kulturno-umjetničkih dobara i urbanističkih tvorevina u građevinsku strukturu grada.

 

Partnerske organizacije i institucije:

-PARTNERSKE ORGANIZACIJA 1

Grad Poreč

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 2

Hrvatska turistička zajednica

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 3

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 4

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 5

UNESCO(Creative City network)

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 6

IFACCA (The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies)

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 7

Cultural Corridors of Europe(Council of Europe)

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 8

British Association For Modern Classic

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 9

Gospodarske organizacije i subjekti: „Laguna Poreč, Valamar

-PARTNERSKA ORGANIZACIJA 10

Medijski partneri:

HRT, RTL , NOVA TV, NIT, TV JADRAN, GLAS ISTRE, NACIONAL, NEWS, JUTARNJI LIST, SLOBODNA DALMACIJA, VJESNIK, VEČERNJI LIST, TEKLIĆ, RADIO CENTAR POREČ

 

 

 

OPIS PROJEKTA

TRAJANJE PROJEKTA

Početak projekta: svibanj Završetak projekta:listopad

AKTIVNOSTI

 

Ključne aktivnosti projekta obuhvaćaju organiziranje stručnog, znanstvenog kulturno-umjetničkog skupa na kome će se okupiti vodeći svjetski stručnjaci iz oblasti mozaičke kulture i umjetnosti. Cilj je da se u ovom periodu organizira niz radioničkih aktivnosti, prezentacija i predavanja, izrada umjetničkih predmeta visoke vrijednosti u formi mozaika velikog formata, mozaičkih skulptura, minijatura i dr.

 

AKTIVNOST 1

Fondiranje i osiguravanje materijalnih sredstava i proračun.

AKTIVNOST 2

Predprodukcijski radovi i pripreme za organiziranje simpozija.

AKTIVNOST 3

Priprema i organizacija timova: međunarodna selekcija, organizacijski odbor, tehnička ekipa, suradnici i volonteri.

AKTIVNOST 4

Priprema informativne infrastrukture, komunikacijskih i propagandnih materijala, prezentacija, oglašavanja, PR i medijsko pokrivanje, press konferencije, medijska gostovanja i nastupi.

AKTIVNOST 5

Tehnička priprema simpozija, objekata, mjesta održavanja, osiguravanje materijala, infrastrukture, smještaj učesnika, transport i dr.

AKTIVNOST 6

Održavanje simpozija, propratnih aktivnosti.

AKTIVNOST 7

Izložbe radova i prezentacije radova, svečano postavljanje radova.

AKTIVNOST 8

Uklanjanje tehničkih sredstava, opreme i infrastrukture s objekata simpozija, radionica, izložbi, reklamnih panoa, vraćanje u prvobitno stanje.

 

AKTIVNOST 9

Završna press-konferencija, analiza i objavljivanje rezultata simpozija.

 

 

PROPRATNE AKTIVNOSTI

U toku održavanja simpozija organizirale bi se mnoge propratne manifestacije i događanja poput umjetničkih izložbi, različitih javnih edukativnih sadržaja na temu umjetnosti izrade mozaika i prikladna događanja u cilju afirmacije i uzimanja uloge civilnog društva i poduzetništva u kulturno-umjetničkom i turističkom životu grada.

 

AKTIVNOST 1

Organiziranje umjetničkih mozaičkih izložbi u hotelima.

AKTIVNOST 2

Oraganiziranje edukativnih radionica za turiste (gosti hotela), najmlađe, školski i fakultetski nivo, master class radionice.

AKTIVNOST 3

Organiziranje manifestacija drugih građanskih inicijativa, umjetnika i  obrtnika i njihovo javno prezentiranje u danima trajanja simpozija.

AKTIVNOST 4

Organiziranje prikladnih dramskih i muzičkih događanja.

AKTIVNOST 5

Kongresni turizam i seminari. Organiziranje predavanja na teme poput: „Unapređenja zaštite kulturne baštine i poticanja njenog korištenja“,„Afirmacija gospodarskih aktivnosti na temelju kulturne baštine“, „Kulturni turizam i turizam današnjice i budućnosti“, „Promicanje kulturne baštine na nacionalnom i internacionalnom nivou“, „Poduzetništvo utemeljeno na kulturnoj baštini“…

AKTIVNOST 6

Različite prikladne akcije animiranja i promiđbe proizvoda i usluga hrvatskog gospodarstva.

 

JEZIK KOMUNIKACIJE

Jezici komunikacije u toku izvođenja projekta jesu HRVATSKI i ENGLESKI.

KONTEKST PROJEKTA

Zaštita, očuvanje kulturne baštine, jačanje turističke industrije, kreiranje brenda grada, isticanje grada na međunarodnoj mapi kulture, turizma i gospodarstva, motiviranje potrošnje proizvoda i usluga hrvatskog gospodarstva.

KLJUČNI CILJEVI PROJEKTA

Privlačenje turista i jačanje turističke ponude, povećanje udjela domaćih proizvoda i usluga u turističkoj ponudi na području Istre, skretanje pažnje na kvalitetu i vrijednosti  proizvoda hrvatskog gospodarstva, na domaće kompanije, njihove poslovne mogućnosti i dr.

 

 

CILJANE GRUPE

Grupe turista orijentirane na autentičnim doživljajima, s aktivnim učešćem, istraživanjem o umjetnosti i kulturi, življenja i specifičnim karakteristikama turističke ponude. Posjetitelji kulturnih događaja i života, šira i uža umjetnička javnost, ljubitelji umjetnosti i kulture, turisti koji pored prirodnih resursa (sunce i more) traže kvalitetnije sadržaje, kupuju i potrošači su kvalitetnih proizvoda i usluga široke potrošnje.

*popuniti zahtjev za dostavljanje detaljne analize ciljanih skupina

 

DOBROBITI

Značaj projekta je nesporan u obogaćivanju turističke ponude, privlačenje turista, zapošljavanje lokalnog stanovništva, umjetnika, obrtnika i poduzetnika (povećanje BDP-a). Stvaranje pretpostavki za porast prosječne potrošnje stanovništva, prosječe potrošnje turista po noćenju u korist širenja postojećih, novih i dopunskih proizvoda i usluga. Ostvarivanje marketinških ciljeva kompanija i drugi ekonomski benefiti.

 

ORIGINALNOST PROJEKTA

Implementacija inovativnog koncepta kulturnog turizma s aspekta jačanja kulturne industrije, gospodarstva, bez mogućnosti multiplikacije od strane konkurencije.

 

DRUŠTVENI ZNAČAJ

Društveno okupljanje i aktivizam u ovom projektu je vidljiv na svim nivoima. Socijalni značaj odražava se direktno u smislu socijalnog uključivanja i smanjenju siromaštva. Promicanje visokih kulturno-umjetničkih vrijednosti je od izuzetnog značaja za kulturu svakog društva kao i širenje svijesti za njegu i očuvanje kulturnih dobara i nacionalnog blaga.

JAVNOST

Javnost  i građani u sprovođenju projekta, pratećih manifestacija i događanja uključeni su direktno i indirektno. Imaju mogućnost da doprinesu zajedničkoj strategiji lokalne samouprave i Udruge u sprovođenju nacionalne strategije zaštite, očuvanja i održivog razvoja gospodarskog korištenja kulturne baštine, kulture, aktivizmom i samoinicijativom u prezentiranju lokalnih, zajedničkih vrijednosti i kulture, talenta, kreativnosti, poduzetnosti te da na taj način ostvare osobni i opći boljitak. Projekt ima za cilj i jačanje partnerstva gospodarskih subjekata i informirati širu javnost o važnosti kulturne baštine kao razvojnog resursa i mogućnostima njezina gospodarskog korištenja u skladu s načelima i praksom održivog razvoja.

KOMUNIKACIJA, ODNOSI SA JAVNOŠĆU I MEDIJIMA

Strategija komunikacije obuhvaća uključivanje svih relevantnih domaćih i stranih medija u promidžbi, popularizaciji i praćenju manifestacije. Izrada publikacija, edukatavnih i promotivnih, tiskanih i multimedijalnih materijala. Interaktivna komunikacija posredstvom informacijskih tehnologija bit će naročito zastupljenja u komunikaciji, odnosima i prezentaciji.

PROMOCIJA I DISTRIBUCIJA KULTURNO-TURISTIČKOG PROIZVODA

HTZ kao partner vršit će promiđbu manifestacije preko svojih međunarodnih predstavništava i nastupa na turističkim priredbama i sajmovima širom svijeta.

Medijski sponozori na najbolji i najefikasniji način najavit će i propratiti manifestaciju.

 

DUGOROČNI EFEKTI

Kreativni kulturni turizam je pokretač lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih inicijativa, povezivanja i suradnje. Veliki je značaj ove vrste turizma u svijetu u smislu lokalnog upravljanja ekonomskim razvojem, samim tim i neizostavni su i potvrđeni njegovi efekti.  Učinkovitijom upotrebom resursa na dulji rok ostvaruje se konkurentna prednost. Komparativna predost u korist dugoročnih efekata ostvarit će se inovativnom ponudom, bržim promjenama i u odnosu na dosadašnji način ponude. Kultura se uključuje u urbanu regeneraciju i stimulaciju animirajući i uzimajući (u slučaju našeg projekta) kulturno nasljeđe kao  osnovu za proizvodnju ekonomskih benefita grada i zajednice. Kao svoju bazu za regeneraciju, kulturni turizam koristi strategije u kojima je kultura pokretač razvoja i upravljanja, gdje kultura postaje dio razvojnih strategija i ima funkciju i ulogu podrške razvoja gospodarstva.

VIZIJA:

„GRAD POREČ-SVJETSKI MOZAIČKI CENTAR“

MISIJA:

Razvijanje preduvjeta za održivi razvoj očuvanja kulturno-umjetničke baštine i poticanje razvoja kulturne industrije i poduzetništva u kulturi.

NAPOMENE:

Manifestacija „MOSAIC CITY” i njeni  segmenti  kroz ovaj program objedinjuju više pojedinačnih projekta. Tako se kroz jednu manifestaciju, čija je organizacija i trajanje raspoređeni tijekom cijele godine, multifunkcionalno prepliću pojedinačni projekti i događanja.

To su projekti koji afirmiraju:

 

  • Razvoj turističke infrastrukture (stavljanje u turističku funkciju tradicijske graditeljske baštine),
  • Razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponudne destinacije (kulturno-turistički programi),
  • Tradicijske manifestacije i događanja (manifestacije i događanja temeljena na kulturno-povjesnoj baštini),
  • Edukacija (seminari/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda).

 

Dean Jovičević,

Presjednik udruge