13th May 2019

Radovan Kunić

Radovan Kunić

rkunic@gmail.com

radovankunic.blogspot.com

Radovan Kunić rođen je 1987. U Rijeci. Nakon završene gimnazije studirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci gdje je 2012. godine diplomirao kiparstvo. Uz skulpturu, tijekom studija, bavio se i slikanjem koje postaje njegova glavna umjetnička preokupacija. Sudjeluje na međunaronim kolonijama i rezidencijama te izlaže na brojnim skupnim i samostalnim izložbama. Dobitnik je više nagrada i priznanja te se njegovi radovi nalaze u privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Član je HDLU Rijeka i HZSU-a. Osim u svom ateljeu radi i kao vanjski suradnik u svojstvu asistenta na katedri za slikarstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Živi u Matuljima.